OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja

na osnovi aktivne tvari miklobutanil

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače:

  • 5 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari miklobutanil

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. aktivnoj tvari miklobutanil prestalo je vrijediti odobrenje te aktivna tvar miklobutanil više nije odobrena u Europskoj uniji.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari miklobutanil, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: FOND 12 E, SYSTHANE 24 E, MISHA 20 EW, SYSTHANE 20 EW i RITUAL temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 31. srpnja 2021.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja FOND 12 E, SYSTHANE 24 E, MISHA 20 EW, SYSTHANE 20 EW i RITUAL do 31. siječnja 2022., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 31. siječnja 2023. (Tablica 1.)

 

Naziv SZB

Aktivne Tvari

Klasa

Vlasnik Registracije

FOND 12 E

miklobutanil

UP/I-320-20/04-01/157

Sharda Cropchem Limited

SYSTHANE 24 E

miklobutanil

UP/I-320-20/99-01/115

Corteva Agriscience Croatia d.o.o.

MISHA 20 EW

miklobutanil

UP/I-320-20/15-01/284

Sharda Cropchem Limited

SYSTHANE 20 EW

miklobutanil

UP/I-320-20/16-03/263

Corteva Agriscience Croatia d.o.o.

RITUAL

miklobutanil

UP/I-320-20/17-03/175

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi - klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/