OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja

na osnovi aktivnih tvari imidakloprid, kalcijev fosfid i pencikuron

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače:

  • 5 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari imidakloprid;

  • 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvarikalcijev fosfid;

  • 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvaripencikuron.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari kalcijev fosfid, denatonijev benzoat, haloksifop-P, imidakloprid, pencikuron i zeta-cipermetrin, koja stupa na snagu 26. studenoga 2020. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari imidakloprid, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: BOXER 200 SL, CONFIDOR SL 200, DALI, GAUCHO FS 600 ROT i KOHINOR 200 SL temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 1. ožujka 2021.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja BOXER 200 SL, CONFIDOR SL 200, DALI, GAUCHO FS 600 ROT i KOHINOR 200 SL do 1. rujna 2021., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 1. lipnja 2022. (Tablica 1.)

Naziv SZB

Aktivne Tvari

Klasa

Vlasnik Registracije

BOXER 200 SL

imidakloprid

UP/I-320-20/03-01/127

Sharda Cropchem Limited

CONFIDOR SL 200

imidakloprid

UP/I-320-20/05-01/269

BAYER AG

DALI

imidakloprid

UP/I-320-20/05-01/198

Cheminova A/S

GAUCHO FS 600 ROT

imidakloprid

UP/I-320-20/99-01/1

BAYER AG

KOHINOR 200 SL

imidakloprid

UP/I-320-20/05-01/271

Nufarm GmbH & Co KG

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari kalcijev fosfid, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom: POLYTANOL, temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 1. ožujka 2021.

 

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvu za zaštitu bilja POLYTANOL do 31. prosinca 2021., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 1. lipnja 2022. (Tablica 2.)

 

Naziv SZB

Aktivne Tvari

Klasa

Vlasnik Registracije

POLYTANOL

kalcijev fosfid

UP/I-320-20/17-03/174

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Tablica 2. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari pencikuron, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom: MONCEREN 250 FS, temeljem navedene Uredbe, ukida su registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 31. svibnja 2021.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvu za zaštitu bilja MONCEREN 250 FS do 30. studenog 2021., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 30. studenog 2022. (Tablica 3.)

Naziv SZB

Aktivne Tvari

Klasa

Vlasnik Registracije

MONCEREN 250 FS

pencikuron

UP/I-320-20/16-03/251

BAYER AG

Tablica 3. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbe možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi - klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/