Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja

Sukladno članku 20. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida koji je objavljen 19. prosinca 2012. godine u Narodnim novinama broj 142/12, pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) moraju biti upisane u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja.

U članku 21. stavak 3. navedenog Pravilnika navodi se da su pravne i fizičke osobe obvezne dostaviti podatke elektroničkim obrascem u Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) najkasnije do 1. srpnja 2013. godine.

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja da je prethodno navedeni rok iz članka 21. stavka 3. Pravilnika produžen do 31. prosinca 2013. godine te da mogu započeti s popunjavanjem elektroničkih obrazaca.

Link na elektroničke obrasce za upis u FIS: https://fis.mps.hr/eObrasci/

Nakon registracije i prijave u sustav postati će vidljiva dva obrasca:

  • Upitnik za pravne i fizičke osobe koje se bave stavljanjem na tržište (prometom) SZB.

  • Evidencija godišnje prodaje.

Nakon upisa putem obrasca Upitnik za pravne i fizičke osobe koje se bave stavljanjem na tržište (prometom) SZB, distributeri sredstava za zaštitu bilja su obvezni jednom mjesečno prijaviti ukupne prodane količine sredstava za zaštitu bilja koje su prodane krajnjim korisnicima sredstava za zaštitu bilja, najkasnije do 15 – og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, putem elektroničkog obrasca Evidencija godišnje prodaje.

Upisuju se samo podaci o prodanim količinama sredstava za zaštitu bilja krajnjim korisnicima (koji će ih primjenjivati), a ne upisuju se podaci o količinama sredstava za zaštitu bilja koja su namijenjena daljnjoj prodaji.

U nastavku su korisničke upute za prijavu i ispunjavanje oba obrasca te excel tablica za lakši izračun prodanih sredstava za zaštitu bilja u jednom mjesecu.

Tablica - Evidencija prodane količine SZB

Korisničke upute eObrasci javno sučelje

eObrazac Evidencija godišnje prodaje

eObrazac Upitnik za pravne i fizičke osobe koje se bave stavljanjem na tržište (prometom) SZB