Obavijest o provođenju izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima

Ministarstvo poljoprivrede obavještava provoditelje i obveznike izobrazbe da je dopušteno provoditeljima izobrazbe provođenje osnovne i dopunske izobrazbe za sigurno rukovanje pesticida te ispitnim stanicama obavljanje pregleda strojeva za primjenu SZB  sukladno mišljenju Stožera civilne zašite RH, Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova, KLASA: 810-06/20-01/10, URBROJ: 511-01-300-20-29 od 26. svibnja 2020. godine.