Obavijest o provođenju izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima

U skladu s Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjerama predostrožnosti u vezi postupanja tijekom epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstvo poljoprivrede obavještava provoditelje i obveznike izobrazbe da nije još dopušteno provođenje osnovne i dopunske izobrazbe za sigurno rukovanje pesticida za vrijeme trajanja mjera sprječavanja javnozdravstvene ugroze sve do donošenja novih uputa o ponovnoj uspostavi sustava izobrazbe.

Zabrana provođenja izobrazbe ostaje na snazi do donošenja novih uputa Stožera civilne zašite RH, Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova. Dana 15. svibnja 2020. Ministarstvo poljoprivrede je uputilo dopis KLASA: 023-01/20-01/32, URBROJ: 525-07/0218-20-1 Ravnateljstvu civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova u kojem traži upute i uvjete pod kojima se može nastaviti izobrazba.