Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 12. kolovoza 2022. godine su:

Jed.
broj
Naziv stanice Zaposlenici Kontakt
001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,
Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije
Zvonko Zeko
Ivan Kelava
Tomislav Jurišić
Anamarija Banaj
Željka Banaj
tel: 031/554-983; 031/554-948; 098/437-486
e-mail: zzeko@fazos.hr; ikelava@fazos.hr; dbanaj@fazos,hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
       
004 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,
Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije
Vjekoslav Tadić
Davor Petrović
Dario Knežević
tel: 031/554-983; 031/554-948; 099/822-4000; 091/507-1217; 098/792-891
fax: 031/554-853
e-mail: vtadic@fazos.hr; pdavor@fazos.hr; dknezevic@fazos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
       
007 Fito promet
d.o.o.
Marijan Mikec
Ivica Čengić
Želimir Martić
tel: 01/4835-733; 091/1314-062
e-mail: ispitna.stanica@fitopromet.hr
web: www.fitopromet.hr
Bugarova 16, 10250 Lučko
       
008 Agro-lab
d.o.o.
Robert Haman
Tomislav Novosel
Domagoj Dundović
tel: 095/3804-547; 099/4149-410; 098/561-599
e-mail: agro.laboratorij@gmail.com
web: www.agro-lab.hr
Krste Frankopana 9/A, 32221 Nuštar
       
009 Terra projekti
d.o.o.
Ante Perak
Ivan Tržić
tel: 098/9297-067
fax: 031/300-269
e-mail: info@terra-projekti.hr
web: www.terra-projekti.hr
Žumberačka 22, 31000 Osijek
       
010 Terra projekti
d.o.o.
Radovan Šajatović
Dino Dozet
tel: 098/9297-067
fax: 031/300-269
e-mail: info@terra-projekti.hr
web: www.terra-projekti.hr
Žumberačka 22, 31000 Osijek
       
012 Biljna mehanika j.d.o.o. Želimir Toma
Gloria Kralj
tel: 099/4895-115, 099/3379-340
e-mail: biljna.mehanika@gmail.com
web: www.biljnamehanika.hr
Vučetinec 164A, 40311 Lopatinec
       
015 A-TEST
d.o.o.
Josip Rukavina
Stjepan Kaniža
Marko Zvonar
tel: 095/908-1300
e-mail: stipkan@gmail.com
Zagrebačka 12, 31400 Đakovo
       
016 AGRO ATEST
d.o.o.
Hrvoje Marijanović
Tomislav Bogdanović
tel: 099/532-0687, 099/532-0686
e-mail: agroatest.dj@gmail.com
web: www.agroatest.com
Marjanska 28, 31000 Osijek