Poziv zainteresiranima za dobivanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12).

Zainteresirani za dobivanje navedenog ovlaštenja, dužni su dostaviti pravilno popunjen obrazac zahtjeva koji objavljujemo na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr (poljoprivreda - biljno zdravstvo - održiva uporaba pesticida te pod obrasci – održiva uporaba pesticida), kao i dokumentaciju (popis dokumentacije je na 3. strani obrasca) iz koje je razvidno da institucije ispunjavaju uvjete propisane člankom 35. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Uz zahtjev se prilažu biljezi u iznosu od 70,00 kn, osim ustanova koja su oslobođena plaćanja pristojbi za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice sukladno čl. 6., st. 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida