Sredstva za zaštitu bilja > Naputci

Održiva uporaba pesticida

Naziv naputka HR EN
Usklađeni pokazatelji rizika 2 2011-2018 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika 1 2011-2018 Preuzmi
Antidrift mlaznice brošura Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 2 2011-2017 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 1 2011-2017 Preuzmi
Najbolje prakse - rukovanje sredstvima za zaštitu bilja Preuzmi
Najbolje prakse - smanjenje drifta Preuzmi