Sredstva za zaštitu bilja > Naputci

Održiva uporaba pesticida

Naziv naputka HR EN
Usklađeni pokazatelji rizika - 2 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 1 Preuzmi
Najbolje prakse - rukovanje sredstvima za zaštitu bilja Preuzmi
Najbolje prakse - smanjenje drifta Preuzmi
Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja odobrenih za neprofesionalnu (amatersku) uporabu Preuzmi
Sredstva za zaštitu bilja primjerena za korištenje u amaterskoj poljoprivrednoj proizvodnji Preuzmi