Sredstva za zaštitu bilja > Dokumenti - obrasci

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv dokumenta/obrasca HR EN
Osnovna tvar Hitozan hidroklorid Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Equisetum arvense L. Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Saharoza Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Fruktoza Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Lecitin Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Ocat Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Kalcijev hidroksid Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Natrijev hidrogenkarbonat (soda bikarbona) Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Salix spp. cortex Preuzmi Preuzmi
Obrazac prijedloga etikete za sredstvo za zaštitu bilja sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 547/2011 Preuzmi
Usporedna procjena sredstava za zaštitu bilja prema članku 50. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 za Republiku Hrvatsku Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar diamonijev fosfat Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar sirutka Preuzmi Preuzmi
Sustav upravljanja zahtjevima iz područja sredstava za zaštitu bilja: Vodič za postavljanje za korisnike sustava (Verzija 0.4) - PPPAMS Preuzmi Preuzmi
Sustav upravljanja zahtjevima iz područja sredstava za zaštitu bilja: Priručnik za korisnike iz područja industrije i savjetnike (Verzija 1.0) - PPPAMS Preuzmi Preuzmi
Sustav upravljanja zahtjevima iz područja sredstava za zaštitu bilja: Priručnik za korisnike za države članice (Verzija 1.0) - PPPAMS Preuzmi Preuzmi
Obrazac za provjeru potpunosti dokumentacije uz zahtjev po članku 43. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 (Template CoCh Art 43-Final) Preuzmi

Održiva uporaba pesticida

Naziv dokumenta/obrasca HR EN
Prijavnica za izobrazbu zaposlenika ispitne stanice Preuzmi
Elaborat tečaja stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja Preuzmi
Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) Preuzmi Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice Preuzmi
Tablica - Evidencija prodane količine SZB Preuzmi
Korisničke upute - eObrasci javno sučelje Preuzmi
Korisničke upute - eObrazac Upitnik za pravne i fizičke osobe koje se bave stavljanjem na tržište (prometom) SZB Preuzmi
Korisničke upute - eObrazac Evidencija godišnje prodaje Preuzmi
Izjava o posjedovanju internetske stranice i o obavješćivanju zainteresirane strane o svakoj organizaciji izobrazbe Preuzmi
CROCPA - CLP brošura Preuzmi
CROCPA - CLP letak Preuzmi
CROCPA - letak_Nezakoniti pesticidi Preuzmi
Tablica - Najava pregleda strojeva za primjenu pesticida Preuzmi
Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja Preuzmi Preuzmi
Tematske cjeline za provedbu osnovne izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida Preuzmi
Tematske cjeline za provedbu dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida Preuzmi
Uputa za popunjavanje prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida Preuzmi
Zahtjev za upis u Upisnik pružatelja usluga tretiranja Preuzmi
Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe Preuzmi