Kalendar

Događaji od
do
22.9.2021. 9:56

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Trg Matice hrvatske 3, 10430 Samobor, Velika dvorana Bunker, Dabčević Kučar 8

Institucija: Pučko otvoreno učilište Samobor Trg Matice Hrvatske 3, 10430 Samobor
Opis programa:

16:30 – 18:00 Zakonski propisi – izmjene Idopune

18:00 – 18:45 Opasnosti I rizici primjenesredstvava za zaštitu bilja

18:45 – 19:30 Rizici I zaštita za neciljaneorganizme

19:30 – 20:15 Strojevi za primjenu zaštitebilja

Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Trg Matice hrvatske 3, 10430 Samobor, Velika dvorana Bunker, Dabčević Kučar 8
Termini predavanja: 08.11.2021, 16:30 - 20:15
Termini ispita: 08.11.2021, 20:15 - 21:00
09.11.2021, 18:00 - 19:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 190,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 60
Link za više informacija: https://www.samobor.hr/obrazovanje/dopunska-izobrazba-o-odrzivom-rukovanju-s-pesticidima-c480
Napomena: Zbog važećih epidemioloških mjera obavezna je predbilježbe na pou.obrazovanje@samobor.hr te nošenje maske za vrijeme predavanja i ispita
Osoba zadužena za izobrazbu: Itana Bukovac; Vlasta Marjanović Milanović
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: itana.bukovac@samobor.hr;vmarjanovic.milanovic@samobor.hr

Zadnji put ažurirano: 22.9.2021. 9:56:04

18.10.2021. 11:36

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Prnjavor Čuntićki 1, 44204 Prnjavor Čuntićki, Ekološki centar - Vrata Zrinske gore, učionica - prizemlje

Institucija: Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga 108 C , 44250 Petrinja
Opis programa:

9:00– 10:30 - Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje

 Održivapoljoprivreda

 Ekološka proizvodnja

 Štetni organizmibilja i biljnih proizvoda

 O sredstvima za zaštitu bilja

 Predavač: Nevenka Mrmić,dipl.ing.agr

 

10:35– 12:05 - Primjenasredstava za zaštitu bilja

 Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja

 Ostaci pesticida

 Zaštita voda

 Neciljani organizmi i bioraznolikost

 Predavač: Nevenka Mrmić,dipl.ing.agr.

 

12:15– 13:00 -Rezistentnost

 Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja

 Strojevi za primjenu sredstava zazaštitu bilja

 Predavači: Nevenka Mrmić, dipl.ing.

13:15– 13:45 – Polaganjeispita


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Prnjavor Čuntićki 1, 44204 Prnjavor Čuntićki, Ekološki centar - Vrata Zrinske gore, učionica - prizemlje
Termini predavanja: 06.11.2021, 09:00 - 13:00
Termini ispita: 06.11.2021, 13:15 - 13:45
12.11.2021, 10:00 - 10:30
Predavači: Nevenka Mrmić
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 150,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 25
Link za više informacija: www.csk.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr.
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: nmrmic@net.hr; nevenkamrmic@gmail.com

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 11:36:52

18.10.2021. 13:23

Osnovna izobrazba za savjetnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

Četvrtak, 4.11.2021. – 16:00 – 20:00

 

Zakonski propisi vezani uz održivuuporabu pesticida

Zakonski propisi vezaniuz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

Registracija i stavljanje na tržištesredstava za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida

Štetni organizmi i rezistentnost

Sredstva za zaštitu bilja

 

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.

 

Petak, 5.11.2021.  16.00 -20:00

0Prodaja SZB

Postupanje sa praznom ambalažom,ostacima SZB i škropiva

Rizici za zdravlje vezaniuz SZB

Rizici za zdravlje vezaniuz SZB

Trovanje sredstvima za zaštitubilja,mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor

Rizici i zaštita za neciljaneorganizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost)

 

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.

 

Subota, 6.11.2021. 8.00-12.00

Rizici za okoliš vezani uz sredstvaza zaštitu bilja

Hitne mjere

Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljaneorganizme i za okoliš

Procjena rizika

Koncept održive poljoprivrede

Integrirana zaštita bilja u održivojproizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Usporedna procjena

Primjena i uređaji za primjenusredstava za zaštitu bilja

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.


Modul izobrazbe: 3. Modul za savjetnike
Kategorija izobrazbe: 3.1 Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji
Potkategorija/e izobrazbe: 3.1.2 Tehnolozi u proizvodnji
3.1.3 Savjetnici u prodaji
3.1.1 Javni i privatni savjetnici
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21
Termini predavanja: 04.11.2021, 16:00 - 20:00
05.11.2021, 16:00 - 20:00
06.11.2021, 08:00 - 12:00
Termini ispita: 06.11.2021, 12:00 - 13:00
08.11.2021, 16:00 - 17:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 680,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 10
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 13:23:25

18.10.2021. 13:23

Osnovna izobrazba za savjetnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

Četvrtak, 4.11.2021. – 16:00 – 20:00

 

Zakonski propisi vezani uz održivuuporabu pesticida

Zakonski propisi vezaniuz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

Registracija i stavljanje na tržištesredstava za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida

Štetni organizmi i rezistentnost

Sredstva za zaštitu bilja

 

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.

 

Petak, 5.11.2021.  16.00 -20:00

0Prodaja SZB

Postupanje sa praznom ambalažom,ostacima SZB i škropiva

Rizici za zdravlje vezaniuz SZB

Rizici za zdravlje vezaniuz SZB

Trovanje sredstvima za zaštitubilja,mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor

Rizici i zaštita za neciljaneorganizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost)

 

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.

 

Subota, 6.11.2021. 8.00-12.00

Rizici za okoliš vezani uz sredstvaza zaštitu bilja

Hitne mjere

Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljaneorganizme i za okoliš

Procjena rizika

Koncept održive poljoprivrede

Integrirana zaštita bilja u održivojproizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Usporedna procjena

Primjena i uređaji za primjenusredstava za zaštitu bilja

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.


Modul izobrazbe: 3. Modul za savjetnike
Kategorija izobrazbe: 3.1 Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji
Potkategorija/e izobrazbe: 3.1.2 Tehnolozi u proizvodnji
3.1.3 Savjetnici u prodaji
3.1.1 Javni i privatni savjetnici
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21
Termini predavanja: 04.11.2021, 16:00 - 20:00
05.11.2021, 16:00 - 20:00
06.11.2021, 08:00 - 12:00
Termini ispita: 06.11.2021, 12:00 - 13:00
08.11.2021, 16:00 - 17:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 680,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 10
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 13:23:25

18.10.2021. 13:23

Osnovna izobrazba za savjetnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

Četvrtak, 4.11.2021. – 16:00 – 20:00

 

Zakonski propisi vezani uz održivuuporabu pesticida

Zakonski propisi vezaniuz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

Registracija i stavljanje na tržištesredstava za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida

Štetni organizmi i rezistentnost

Sredstva za zaštitu bilja

 

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.

 

Petak, 5.11.2021.  16.00 -20:00

0Prodaja SZB

Postupanje sa praznom ambalažom,ostacima SZB i škropiva

Rizici za zdravlje vezaniuz SZB

Rizici za zdravlje vezaniuz SZB

Trovanje sredstvima za zaštitubilja,mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor

Rizici i zaštita za neciljaneorganizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost)

 

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.

 

Subota, 6.11.2021. 8.00-12.00

Rizici za okoliš vezani uz sredstvaza zaštitu bilja

Hitne mjere

Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljaneorganizme i za okoliš

Procjena rizika

Koncept održive poljoprivrede

Integrirana zaštita bilja u održivojproizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Usporedna procjena

Primjena i uređaji za primjenusredstava za zaštitu bilja

Predavač: Stanislav Senčar, dipl.ing.


Modul izobrazbe: 3. Modul za savjetnike
Kategorija izobrazbe: 3.1 Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji
Potkategorija/e izobrazbe: 3.1.2 Tehnolozi u proizvodnji
3.1.3 Savjetnici u prodaji
3.1.1 Javni i privatni savjetnici
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21
Termini predavanja: 04.11.2021, 16:00 - 20:00
05.11.2021, 16:00 - 20:00
06.11.2021, 08:00 - 12:00
Termini ispita: 06.11.2021, 12:00 - 13:00
08.11.2021, 16:00 - 17:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 680,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 10
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 13:23:25

18.10.2021. 13:30

Dopunska izobrazba za savjetnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

1. Srijeda,3.11.2021.16.00 - 17.00 sati

Zakonski propisivezani uz održivu uporabu pesticida

Zakonski propisivezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

Registracija istavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Zakonski propisivezani uz ostatke pesticida

Predavač: StanislavSenčar, dipl. ing.

2. Srijeda,3.11.2021. 17:00 - 18:00

Štetni organizmi irezistentnost

Sredstva za zaštitubilja

Prodaja SZB

Postupanje sapraznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva

Rizici za zdravljevezani uz SZB

Predavač: StanislavSenčar, dipl. ing.

3. Srijeda,3.11.2021. 18:00 - 19.00

Rizici za zdravljevezani uz SZB

Trovanje sredstvimaza zaštitu bilja, mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor

Rizici i zaštita zaneciljane organizme vezani uz SZB(neciljano bilje, korisne kukce, divlju florui faunu, bioraznolikost)

Rizici za okolišvezani uz sredstva za zaštitu bilja

Hitne mjere

Mjere za smanjenjerizika za ljude, neciljane organizme i zaokoliš

Procjena rizika

Predavač: StanislavSenčar, dipl. ing.

4. Srijeda,3.11.2021.19:00-20.00

Koncept održivepoljoprivrede

Integrirana zaštitabilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja uekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Usporedna procjena

Predavač: StanislavSenčar, dipl. ing.

 

5. Srijeda,3.11.2021.20:00 - 21:00

Primjena i uređajiza primjenu sredstava za zaštitu bilja

Predavač: StanislavSenčar, dipl. ing.


Modul izobrazbe: 3. Modul za savjetnike
Kategorija izobrazbe: 3.1 Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji
Potkategorija/e izobrazbe: 3.1.2 Tehnolozi u proizvodnji
3.1.3 Savjetnici u prodaji
3.1.1 Javni i privatni savjetnici
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje
Termini predavanja: 03.11.2021, 16:00 - 20:00
Termini ispita: 03.11.2021, 20:00 - 21:00
04.11.2021, 15:00 - 16:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 10
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 13:30:46

18.10.2021. 13:34

Dopunska izobrazba za profesionalne korisnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

Utorak, 2. 11. 2021.

16:00 - 17:00

Zakonski propisivezani uz održivu uporabu pesticida

Zakonski propisivezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

Registracija istavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Zakonski propisivezani uz ostatke pesticida

Predavač: StanislavSenčar

 

Utorak, 2. 11. 2021.

17:00 - 18:00

Štetni organizmi irezistentnost

Sredstva za zaštitubilja

Prodaja SZB

Postupanje sapraznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva

Predavač: StanislavSenčar

 

Utorak, 2. 11. 2021.

18:00 - 19:00

Rizici za zdravljevezani uz SZB

Trovanje sredstvimaza zaštitu bilja, mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor

Rizici i zaštita zaneciljane organizme vezani uz SZB(neciljano bilje, korisne kukce, divlju florui faunu, bioraznolikost)

Rizici za okolišvezani uz sredstva za zaštitu bilja

Hitne mjere

Mjere za smanjenjerizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš

Procjena rizika

Predavač: StanislavSenčar

 

Četvrtak, 2. 11. 2021.

19:00 - 20:00

Koncept održivepoljoprivrede

Integrirana zaštitabilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja uekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Usporedna procjena

Predavač: StanislavSenčar

 

Utorak, 2. 11. 2021.

20:00 - 21:00

Primjena i uređajiza primjenu sredstava za zaštitu bilja

Predavač: StanislavSenčar


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje
Termini predavanja: 02.11.2021, 16:00 - 20:00
Termini ispita: 02.11.2021, 20:00 - 21:00
03.11.2021, 15:00 - 16:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 200,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 14:24:50

20.10.2021. 15:43

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Stara Rača 74, 43270 Veliki Grđevac, DVD STARA RAČA

Institucija: Ustanova ZAGREBINSPEKT OBRAZOVANJE Lanište 1e, 10000 Zagreb
Opis programa:

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Stara Rača 74, 43270 Veliki Grđevac, DVD STARA RAČA
Termini predavanja: 30.10.2021, 16:00 - 20:00
Termini ispita: 30.10.2021, 20:00 - 20:45
02.11.2021, 09:00 - 09:45
Predavači: Tamara Cako
Tonček Varga
Dejan Mendaš
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 200,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 25
Link za više informacija: https://www.zagrebinspektobrazovanje.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Željko Krajačić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: krajacic.zeljko@zagrebinspektobrazovanje.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 15:43:58

20.10.2021. 15:40

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Stara Rača 74, 43270 Veliki Grđevac, DVD STARA RAČA

Institucija: Ustanova ZAGREBINSPEKT OBRAZOVANJE Lanište 1e, 10000 Zagreb
Opis programa:

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjenipesticida za profesionalne korisnike


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Stara Rača 74, 43270 Veliki Grđevac, DVD STARA RAČA
Termini predavanja: 30.10.2021, 10:00 - 14:00
Termini ispita: 30.10.2021, 14:00 - 14:45
02.11.2021, 09:00 - 09:45
Predavači: Tamara Cako
Tonček Varga
Dejan Mendaš
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 200,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 25
Link za više informacija: https://www.zagrebinspektobrazovanje.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Željko Krajačić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: krajacic.zeljko@zagrebinspektobrazovanje.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 15:40:06

20.10.2021. 15:32

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Lanište 1 e, 10000 Zagreb,

Institucija: Ustanova ZAGREBINSPEKT OBRAZOVANJE Lanište 1e, 10000 Zagreb
Opis programa:

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjenipesticida za profesionalne korisnike


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Lanište 1 e, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 28.10.2021, 16:00 - 20:00
29.10.2021, 16:00 - 20:00
30.10.2021, 09:00 - 13:00
Termini ispita: 30.10.2021, 13:00 - 13:45
02.11.2021, 09:00 - 09:45
Predavači: Jasminka Igrc Barčić
Suzana Hajvaz
Josip Barčić
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 375,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: https://www.zagrebinspektobrazovanje.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Željko Krajačić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: krajacic.zeljko@zagrebinspektobrazovanje.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 15:32:14

18.10.2021. 13:41

Osnovna izobrazba za profesionalne korisnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

Srijeda,27.10.2021.

16:00-20:00Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Registracija i stavljanjena tržište sredstava za zaštitu bilja, Prodaja i uvoz SZB Rizici od nezakonitihsredstava za zaštitu bilja. Skladištenje SZB, zbrinjavanje prazne ambalaže.(predavač: Stanislav Senčar )

Četvrtak,28.10.2021.

16:00-20:00Sredstva za zaštitu bilja, primjena sredstava za zaštitu bilja, opasnosti irizici pri uporabi SZB, ostaci pesticida, zaštita voda i zaštita za neciljaneorganizme, rizici za okoliš . Hitne mjere; Mjere za smanjenje rizika za ljude,neciljane organizme i za okoliš; Procjena rizika;  Koncept održivepoljoprivrede. (predavač: Stanislav Senčar)

Petak,29.10.2021.

16:00-20:00Rizici i zaštita za neciljane organizme, rizici za okoliš .Hitne mjere; Mjereza smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš; Procjenarizika;  Koncept održive poljoprivrede.

Strojeviza primjenu sredstava za zaštitu bilja, održavanje strojeva za zaštitu bilja,mjere upravljanja rizikom, redoviti pregled strojeva za zaštitu bilja.(predavač: Stanislav Senčar)

 


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje
Termini predavanja: 27.10.2021, 16:00 - 20:00
28.10.2021, 16:00 - 20:00
29.10.2021, 16:00 - 20:00
Termini ispita: 29.10.2021, 20:00 - 21:00
30.10.2021, 08:00 - 09:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 380,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 13:41:31

20.10.2021. 15:32

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Lanište 1 e, 10000 Zagreb,

Institucija: Ustanova ZAGREBINSPEKT OBRAZOVANJE Lanište 1e, 10000 Zagreb
Opis programa:

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjenipesticida za profesionalne korisnike


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Lanište 1 e, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 28.10.2021, 16:00 - 20:00
29.10.2021, 16:00 - 20:00
30.10.2021, 09:00 - 13:00
Termini ispita: 30.10.2021, 13:00 - 13:45
02.11.2021, 09:00 - 09:45
Predavači: Jasminka Igrc Barčić
Suzana Hajvaz
Josip Barčić
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 375,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: https://www.zagrebinspektobrazovanje.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Željko Krajačić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: krajacic.zeljko@zagrebinspektobrazovanje.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 15:32:14

20.10.2021. 8:14

IZOBRAZBA ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU PESTICIDA

Brestovec Orehovički 37, 49221 Bedekovčina,

Institucija: Učilište za obrazovanje odraslih DIDACTICUS Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin
Opis programa: 28.10.2021. 15,00 - 21,00 h 
Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje, predavač Jurica Glumpak
Održiva poljoprivreda, ekološka proizvodnja, štetni organizmi,  poljoprivrednih proizvoda, 
predavač Jurica Glumpak
Sredstva za zaštitu bilja, 
predavač Jurica Glumpak
Promet, skladištenje i primjena SZB, 
predavač Jurica Glumpak2
29.10.2021. 15,00 - 21,00 h 
Opasnosti i rizici, 
predavač Jurica Glumpak
Ostaci pesticida, 
predavač Jurica Glumpak
Zaštita voda, 
predavač Jurica Glumpak
Neciljani organizmi, 
predavač Jurica Glumpak
Rezistentnost, 
predavač Jurica Glumpak
Uređaji za primjenu, 
predavač Jurica Glumpak
Modul izobrazbe: 3. Modul za savjetnike
Kategorija izobrazbe: 3.1 Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji
Potkategorija/e izobrazbe: 3.1.1 Javni i privatni savjetnici
3.1.2 Tehnolozi u proizvodnji
3.1.3 Savjetnici u prodaji
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Brestovec Orehovički 37, 49221 Bedekovčina,
Termini predavanja: 28.10.2021, 15:00 - 21:00
29.10.2021, 15:00 - 21:00
Termini ispita: 29.10.2021, 21:00 - 21:30
30.10.2021, 08:00 - 08:30
Predavači: Jurica Glumpak
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 500,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: ddurut@didacticus.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Jurica Glumpak
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: ddurut@didacticus.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 8:14:53

20.10.2021. 11:35

Izobrazba o sugurnom rukovanju i održivoj uporabi pesticida - dopunska

Vrgorac, 21276 Vrgorac,

Institucija: Učilište za obrazovanje odraslih APIS Emilija Laszowskog 29, 10410 Velika Gorica
Opis programa: Izobrazba o sugurnom rukovanju i održivoj uporabi pesticida - dopunska
Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Vrgorac, 21276 Vrgorac,
Termini predavanja: 28.10.2021, 16:00 - 19:45
Termini ispita: 28.10.2021, 19:45 - 20:15
29.10.2021, 19:45 - 20:15
Predavači: Goran Franić
Marica Franić
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 200,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 40
Link za više informacija: www.uciliste-apis.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Dario Frangen
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: ravnatelj@uciliste-apis.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 11:35:05

18.10.2021. 13:41

Osnovna izobrazba za profesionalne korisnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

Srijeda,27.10.2021.

16:00-20:00Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Registracija i stavljanjena tržište sredstava za zaštitu bilja, Prodaja i uvoz SZB Rizici od nezakonitihsredstava za zaštitu bilja. Skladištenje SZB, zbrinjavanje prazne ambalaže.(predavač: Stanislav Senčar )

Četvrtak,28.10.2021.

16:00-20:00Sredstva za zaštitu bilja, primjena sredstava za zaštitu bilja, opasnosti irizici pri uporabi SZB, ostaci pesticida, zaštita voda i zaštita za neciljaneorganizme, rizici za okoliš . Hitne mjere; Mjere za smanjenje rizika za ljude,neciljane organizme i za okoliš; Procjena rizika;  Koncept održivepoljoprivrede. (predavač: Stanislav Senčar)

Petak,29.10.2021.

16:00-20:00Rizici i zaštita za neciljane organizme, rizici za okoliš .Hitne mjere; Mjereza smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš; Procjenarizika;  Koncept održive poljoprivrede.

Strojeviza primjenu sredstava za zaštitu bilja, održavanje strojeva za zaštitu bilja,mjere upravljanja rizikom, redoviti pregled strojeva za zaštitu bilja.(predavač: Stanislav Senčar)

 


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje
Termini predavanja: 27.10.2021, 16:00 - 20:00
28.10.2021, 16:00 - 20:00
29.10.2021, 16:00 - 20:00
Termini ispita: 29.10.2021, 20:00 - 21:00
30.10.2021, 08:00 - 09:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 380,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 13:41:31

20.10.2021. 15:32

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Lanište 1 e, 10000 Zagreb,

Institucija: Ustanova ZAGREBINSPEKT OBRAZOVANJE Lanište 1e, 10000 Zagreb
Opis programa:

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjenipesticida za profesionalne korisnike


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Lanište 1 e, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 28.10.2021, 16:00 - 20:00
29.10.2021, 16:00 - 20:00
30.10.2021, 09:00 - 13:00
Termini ispita: 30.10.2021, 13:00 - 13:45
02.11.2021, 09:00 - 09:45
Predavači: Jasminka Igrc Barčić
Suzana Hajvaz
Josip Barčić
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 375,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: https://www.zagrebinspektobrazovanje.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Željko Krajačić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: krajacic.zeljko@zagrebinspektobrazovanje.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 15:32:14

20.10.2021. 8:14

IZOBRAZBA ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU PESTICIDA

Brestovec Orehovički 37, 49221 Bedekovčina,

Institucija: Učilište za obrazovanje odraslih DIDACTICUS Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin
Opis programa: 28.10.2021. 15,00 - 21,00 h 
Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje, predavač Jurica Glumpak
Održiva poljoprivreda, ekološka proizvodnja, štetni organizmi,  poljoprivrednih proizvoda, 
predavač Jurica Glumpak
Sredstva za zaštitu bilja, 
predavač Jurica Glumpak
Promet, skladištenje i primjena SZB, 
predavač Jurica Glumpak2
29.10.2021. 15,00 - 21,00 h 
Opasnosti i rizici, 
predavač Jurica Glumpak
Ostaci pesticida, 
predavač Jurica Glumpak
Zaštita voda, 
predavač Jurica Glumpak
Neciljani organizmi, 
predavač Jurica Glumpak
Rezistentnost, 
predavač Jurica Glumpak
Uređaji za primjenu, 
predavač Jurica Glumpak
Modul izobrazbe: 3. Modul za savjetnike
Kategorija izobrazbe: 3.1 Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji
Potkategorija/e izobrazbe: 3.1.1 Javni i privatni savjetnici
3.1.2 Tehnolozi u proizvodnji
3.1.3 Savjetnici u prodaji
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Brestovec Orehovički 37, 49221 Bedekovčina,
Termini predavanja: 28.10.2021, 15:00 - 21:00
29.10.2021, 15:00 - 21:00
Termini ispita: 29.10.2021, 21:00 - 21:30
30.10.2021, 08:00 - 08:30
Predavači: Jurica Glumpak
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 500,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: ddurut@didacticus.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Jurica Glumpak
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: ddurut@didacticus.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 8:14:53

20.10.2021. 15:26

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Lanište 1 e, 10000 Zagreb,

Institucija: Ustanova ZAGREBINSPEKT OBRAZOVANJE Lanište 1e, 10000 Zagreb
Opis programa:

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjenipesticida za profesionalne korisnike


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Lanište 1 e, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 28.10.2021, 10:00 - 14:00
Termini ispita: 28.10.2021, 14:00 - 14:45
29.10.2021, 15:00 - 15:45
Predavači: Jasminka Igrc Barčić
Suzana Hajvaz
Josip Barčić
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 200,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: https://www.zagrebinspektobrazovanje.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Željko Krajačić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: krajacic.zeljko@zagrebinspektobrazovanje.hr

Zadnji put ažurirano: 20.10.2021. 15:26:16

18.10.2021. 13:41

Osnovna izobrazba za profesionalne korisnike

Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje

Institucija: Pučko otvoreno učilište Čakovec Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Opis programa:

Srijeda,27.10.2021.

16:00-20:00Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Registracija i stavljanjena tržište sredstava za zaštitu bilja, Prodaja i uvoz SZB Rizici od nezakonitihsredstava za zaštitu bilja. Skladištenje SZB, zbrinjavanje prazne ambalaže.(predavač: Stanislav Senčar )

Četvrtak,28.10.2021.

16:00-20:00Sredstva za zaštitu bilja, primjena sredstava za zaštitu bilja, opasnosti irizici pri uporabi SZB, ostaci pesticida, zaštita voda i zaštita za neciljaneorganizme, rizici za okoliš . Hitne mjere; Mjere za smanjenje rizika za ljude,neciljane organizme i za okoliš; Procjena rizika;  Koncept održivepoljoprivrede. (predavač: Stanislav Senčar)

Petak,29.10.2021.

16:00-20:00Rizici i zaštita za neciljane organizme, rizici za okoliš .Hitne mjere; Mjereza smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš; Procjenarizika;  Koncept održive poljoprivrede.

Strojeviza primjenu sredstava za zaštitu bilja, održavanje strojeva za zaštitu bilja,mjere upravljanja rizikom, redoviti pregled strojeva za zaštitu bilja.(predavač: Stanislav Senčar)

 


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec, Učionica br. 21, prizemlje
Termini predavanja: 27.10.2021, 16:00 - 20:00
28.10.2021, 16:00 - 20:00
29.10.2021, 16:00 - 20:00
Termini ispita: 29.10.2021, 20:00 - 21:00
30.10.2021, 08:00 - 09:00
Predavači: Stanislav Senčar
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 380,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: www.pou-cakovec.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Mario Zamuda
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou@ck.t-com.hr

Zadnji put ažurirano: 18.10.2021. 13:41:31

19.10.2021. 23:29

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Sveti Duh 2, 10000 Zagreb,

Institucija: DMD Naturalis d.o.o. Sveti Duh 2, 10000 Zagreb
Opis programa:

Srijeda – 27.10.2021.

16:00 – 16:45 Svi mjerodavni zakonski propisivezano uz pesticide i njihovo korištenje, Postojanje i rizici od nezakonitih (krivotvorenih)sredstava za zaštitu bilja, kao i metode prepoznavanja takvih proizvodaOpasnosti i rizici vezani uz pesticide, simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći, rizici za neciljano bilje (predavač: Hrvoje Žagi)

16:50 – 18:20 Koncepcije o strategijama itehnikama integrirane zaštite bilja od štetnih organizama, Uvod u usporednuprocjenu na razini korisnika, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljaneorganizme i za okoliš, Metode temeljene na procjeni rizika kod kojih trebavoditi računa o varijablama važnim kod lokalnog crpljenja vode poput klime, tlai vrsta kultura, te reljefa, Priprema uređaja za primjenu pesticida (predavač: Hrvoje Žagi)

18:35 – 20:05 Korištenje uređaja za primjenupesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene, Hitne mjere zaštitezdravlja ljudi, zaštite okoliša, Posebna pažnja u zaštićenim područjima premačlancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ, Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnudojavu u slučaju nesreće ili sumljivih događaja,Vođenje evidencije o uporabipesticida u skladu s propisima (predavač: Hrvoje Žagi)

Modul izobrazbe: 2. Modul za distributere
Kategorija izobrazbe: 2.1 Uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači
Potkategorija/e izobrazbe: 2.1.1 Uvoznici i dobavljači
2.1.2 Trgovci na veliko i malo, prodavači
2.1.3 Vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici
2.1.4 Djelatnici u nabavi
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Sveti Duh 2, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 27.10.2021, 16:00 - 20:05
Termini ispita: 27.10.2021, 20:15 - 21:00
03.11.2021, 20:15 - 21:00
Predavači: Hrvoje Žagi
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 200,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 5
Link za više informacija: www.dmdnaturalis.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Dražen Blažeković
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: info@dmdnaturalis.hr

Zadnji put ažurirano: 19.10.2021. 23:29:19

13.10.2021. 8:01

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Gorice 68b, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb,

Institucija: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Vinkovačka cesta 63/c, 31000 Osijek
Opis programa:

Ponedjeljak, 25. 10. 2021. 8:00 do 13:00

Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu i ostatke pesticida

Postupanje s praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva

Primjena sredstava za zaštitu bilja

Štetni organizmi i rezistentnost

   Predavači: Nenad Novak, Tamara Rehak Biondić

  

Utorak, 26. 10. 2021.   8:00 do 13:00

Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB

Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja

Zaštita voda

Trovanje sredstvima za zaštitu bilja, mjere zaštite i zdravstveni nadzor

Predavači: Marija Jozić, Ivan Poje


Srijeda, 27. 10. 2021.   8:00 do 13:00

Koncept održive poljoprivrede

Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja

Primjena i uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja

Predavači: Maja Novak, Željko Tomić

   

Održavanje ispita


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Gorice 68b, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 25.10.2021, 08:00 - 13:00
26.10.2021, 08:00 - 13:00
27.10.2021, 08:00 - 13:00
Termini ispita: 27.10.2021, 13:00 - 14:30
29.10.2021, 08:00 - 09:30
Predavači: Tamara Rehak Biondić
Ivan Poje
Nenad Novak
Željko Tomić
Maja Novak
Marija Jozić
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 500,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 10
Link za više informacija: https://www.hapih.hr/czb/odrziva-uporaba-pesticida-oup/
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Natalia Solina Međimurec, dipl. ing.
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: oup@hapih.hr

Zadnji put ažurirano: 13.10.2021. 8:08:30

13.10.2021. 8:01

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Gorice 68b, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb,

Institucija: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Vinkovačka cesta 63/c, 31000 Osijek
Opis programa:

Ponedjeljak, 25. 10. 2021. 8:00 do 13:00

Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu i ostatke pesticida

Postupanje s praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva

Primjena sredstava za zaštitu bilja

Štetni organizmi i rezistentnost

   Predavači: Nenad Novak, Tamara Rehak Biondić

  

Utorak, 26. 10. 2021.   8:00 do 13:00

Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB

Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja

Zaštita voda

Trovanje sredstvima za zaštitu bilja, mjere zaštite i zdravstveni nadzor

Predavači: Marija Jozić, Ivan Poje


Srijeda, 27. 10. 2021.   8:00 do 13:00

Koncept održive poljoprivrede

Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja

Primjena i uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja

Predavači: Maja Novak, Željko Tomić

   

Održavanje ispita


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Gorice 68b, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 25.10.2021, 08:00 - 13:00
26.10.2021, 08:00 - 13:00
27.10.2021, 08:00 - 13:00
Termini ispita: 27.10.2021, 13:00 - 14:30
29.10.2021, 08:00 - 09:30
Predavači: Tamara Rehak Biondić
Ivan Poje
Nenad Novak
Željko Tomić
Maja Novak
Marija Jozić
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 500,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 10
Link za više informacija: https://www.hapih.hr/czb/odrziva-uporaba-pesticida-oup/
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Natalia Solina Međimurec, dipl. ing.
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: oup@hapih.hr

Zadnji put ažurirano: 13.10.2021. 8:08:30

13.10.2021. 8:01

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Gorice 68b, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb,

Institucija: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Vinkovačka cesta 63/c, 31000 Osijek
Opis programa:

Ponedjeljak, 25. 10. 2021. 8:00 do 13:00

Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu i ostatke pesticida

Postupanje s praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva

Primjena sredstava za zaštitu bilja

Štetni organizmi i rezistentnost

   Predavači: Nenad Novak, Tamara Rehak Biondić

  

Utorak, 26. 10. 2021.   8:00 do 13:00

Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB

Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja

Zaštita voda

Trovanje sredstvima za zaštitu bilja, mjere zaštite i zdravstveni nadzor

Predavači: Marija Jozić, Ivan Poje


Srijeda, 27. 10. 2021.   8:00 do 13:00

Koncept održive poljoprivrede

Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi

Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi

Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja

Primjena i uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja

Predavači: Maja Novak, Željko Tomić

   

Održavanje ispita


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Gorice 68b, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb,
Termini predavanja: 25.10.2021, 08:00 - 13:00
26.10.2021, 08:00 - 13:00
27.10.2021, 08:00 - 13:00
Termini ispita: 27.10.2021, 13:00 - 14:30
29.10.2021, 08:00 - 09:30
Predavači: Tamara Rehak Biondić
Ivan Poje
Nenad Novak
Željko Tomić
Maja Novak
Marija Jozić
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 500,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 10
Link za više informacija: https://www.hapih.hr/czb/odrziva-uporaba-pesticida-oup/
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Natalia Solina Međimurec, dipl. ing.
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: oup@hapih.hr

Zadnji put ažurirano: 13.10.2021. 8:08:30

15.10.2021. 21:45

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Čulinečka cesta 214, 10000 Zagreb, Restoran Lugarnica

Institucija: DMD Naturalis d.o.o. Sveti Duh 2, 10000 Zagreb
Opis programa:

Subota – 23.10.2021.

09:00 – 09:45 Svi mjerodavni zakonski propisivezano uz pesticide i njihovo korištenje (predavač: Tomislav Kos)

09:45 – 10:30 Postojanje i rizici odnezakonitih (krivotvorenih) sredstava za zaštitu bilja, kao i metodeprepoznavanja takvih proizvoda (predavač: Tomislav Kos)

10:30 – 11:15 Opasnosti i rizici vezani uzpesticide, simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći, rizici zaneciljano bilje (predavač: Tomislav Kos)

11:30 – 12:15 Koncepcije o strategijama itehnikama integrirane zaštite bilja od štetnih organizama (predavač: TomislavKos)

12:15 – 13:00 Uvod u usporednu procjenu narazini korisnika (predavač: Tomislav Kos)

13:15 – 14:45 Mjere za smanjenje rizika zaljude, neciljane organizme i za okoliš (predavač: Tomislav Kos)

14:45 – 15:30 Metode temeljene na procjenirizika kod kojih treba voditi računa o varijablama važnim kod lokalnogcrpljenja vode poput klime, tla i vrsta kultura, te reljefa (predavač: TomislavKos)

Nedjelja– 24.10.2021.

09:00 – 09:45 Priprema uređaja za primjenupesticida (predavač: Tomislav Kos)

09:45 – 11:15 Korištenje uređaja za primjenupesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene (predavač: TomislavKos)

11:30 – 12:15 Hitne mjere zaštite zdravljaljudi, zaštite okoliša (predavač: Tomislav Kos)

12:15 – 13:00 Posebna pažnja u zaštićenimpodručjima prema člancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ (predavač: Tomislav Kos)

13:15 –14:00 Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnu dojavu u slučaju nesreće ilisumljivih događaja (predavač: Tomislav Kos)

14:00 –14:45 Vođenje evidencije o uporabi pesticida u skladu s propisima (predavač:Tomislav Kos)

Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Čulinečka cesta 214, 10000 Zagreb, Restoran Lugarnica
Termini predavanja: 23.10.2021, 09:00 - 15:30
24.10.2021, 09:00 - 14:45
Termini ispita: 24.10.2021, 14:45 - 15:30
31.10.2021, 14:45 - 15:30
Predavači: Tomislav Kos
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 370,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 20
Link za više informacija: www.dmdnaturalis.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Dražen Blažeković
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: info@dmdnaturalis.hr

Zadnji put ažurirano: 15.10.2021. 21:45:22

15.10.2021. 7:41

Izobrazba o sigurnom rukovanju i održivoj upotrebi pesticida

Trg Jurja Križanića 1, 31000 Osijek, Zajednica tehničke kulture

Institucija: Učilište za obrazovanje, izdavaštvo i savjetovanje kontrol biro Savski Gaj IV Put 10, 10000 Zagreb
Opis programa:

17:00-18:30 Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida;Zakonski propisi vezani uz  stavljanje natržište sredstava za zaštitu bilja; Registracija i stavljanje na tržištesredstava za zaštitu bilja; Štetni organizmi i rezistentnost; Sredstva zazaštitu bilja; Prodaja SZB; Postupanje sa praznom ambalažom, ostacima SZB iškropiva; Rizici za zdravlje vezani uz SZB; Ostaci pesticida; Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida; Trovanjesredstvima za zaštitu bilja, mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor; predavači: Romeo Jukić, Marinko Andraković

18:45-20:15 Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB; Riziciza okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja; Hitne mjere; Mjere za smanjenjerizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš; Procjena rizika;  Koncept održive poljoprivrede

Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji ipoljoprivredi; Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi; Usporednaprocjena; predavači: Romeo Jukić, Marinko Andraković

20:30-21:15- Usporedna procjena, Primjena i uređaji za primjenusredstava za zaštitu bilja; predavači: Romeo Jukić, Marinko Andraković
Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Trg Jurja Križanića 1, 31000 Osijek, Zajednica tehničke kulture
Termini predavanja: 23.10.2021, 17:00 - 21:30
Termini ispita: 23.10.2021, 21:30 - 22:15
28.10.2021, 20:00 - 20:45
Predavači: Romeo Jukić
Marinko Andraković
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: www.kontrolbiro.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Krešimir Vukorepa
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: mkruzic@kontrolbiro.hr

Zadnji put ažurirano: 15.10.2021. 7:41:51

15.10.2021. 21:40

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće, Dom kulture

Institucija: DMD Naturalis d.o.o. Sveti Duh 2, 10000 Zagreb
Opis programa:

Subota – 23.10.2021.

17:00 – 17:45 Svi mjerodavni zakonski propisivezano uz pesticide i njihovo korištenje, Postojanje i rizici od nezakonitih (krivotvorenih)sredstava za zaštitu bilja, kao i metode prepoznavanja takvih proizvodaOpasnosti i rizici vezani uz pesticide, simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći, rizici za neciljano bilje (predavač: Vlado Kušec)

17:50 – 19:20 Koncepcije o strategijama itehnikama integrirane zaštite bilja od štetnih organizama, Uvod u usporednuprocjenu na razini korisnika, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljaneorganizme i za okoliš, Metode temeljene na procjeni rizika kod kojih trebavoditi računa o varijablama važnim kod lokalnog crpljenja vode poput klime, tlai vrsta kultura, te reljefa, Priprema uređaja za primjenu pesticida (predavač:Vlado Kušec)

19:35 – 21:05 Korištenje uređaja za primjenupesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene, Hitne mjere zaštitezdravlja ljudi, zaštite okoliša, Posebna pažnja u zaštićenim područjima premačlancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ, Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnudojavu u slučaju nesreće ili sumljivih događaja,Vođenje evidencije o uporabipesticida u skladu s propisima (predavač: Vlado Kušec)

Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće, Dom kulture
Termini predavanja: 23.10.2021, 17:00 - 21:05
Termini ispita: 23.10.2021, 21:15 - 22:00
30.10.2021, 21:15 - 22:00
Predavači: Vlado Kušec
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 150,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 40
Link za više informacija: www.dmdnaturalis.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Dražen Blažeković
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: info@dmdnaturalis.hr

Zadnji put ažurirano: 15.10.2021. 21:40:35

12.10.2021. 10:28

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Ljudevita Gaja 45, Virovitica, 33000 Virovitica,

Institucija: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OMEGA Ulica Matije Gupca 168, 33000 Virovitica
Opis programa:

1. dan

16:00-21:00Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida,Registracija i stavljanjena tržište sredstava za zaštitu bilja, Prodaja i uvoz SZB Rizici od nezakonitihsredstava za zaštitu bilja. Skladištenje SZB, zbrinjavanje prazneambalaže.(predavač: Jasna Asić, Željka Venus, Tihomr Vranić )

2.dan

16:00-21:00Sredstvaza zaštitu bilja, primjena sredstava za zaštitu bilja, opasnosti i rizici priuporabi SZB, ostaci pesticida, zaštita voda i zaštita za neciljane organizme,rzici za okoliš .Hitne mjere; Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljaneorganizme i za okoliš; Procjena rizika;  Koncept održive poljoprivrede.(predavač: Jasna Asić, Željka Venus,Tihomr Vranić )

3.dan

16:00-21:00Rizici i zaštita za neciljane organizme, rzici zaokoliš .Hitne mjere; Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme iza okoliš; Procjena rizika;  Koncept održive poljoprivrede.(predavač:Jasna Asić, Tihomr Vranić ) Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja,održavanje strojeva za zaštitu bilja , mjere upravljanja rizikom, redovitipregled strojeva za zaštitu bilja .(predavač: Jasna Asić, Željka Venus,TihomrVranić )


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Ljudevita Gaja 45, Virovitica, 33000 Virovitica,
Termini predavanja: 21.10.2021, 16:00 - 21:00
22.10.2021, 16:00 - 21:00
23.10.2021, 16:00 - 21:00
Termini ispita: 24.10.2021, 10:00 - 11:00
25.10.2021, 10:00 - 11:00
Predavači: Tihomir Vranić
Damir Prendl
Kristina Horvat Vargović
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 380,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 25
Link za više informacija: pou-omega.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Sanja Živković
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: info@pou-omega.hr

Zadnji put ažurirano: 12.10.2021. 10:28:48

15.10.2021. 21:36

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Sveti Petar Orehovec 135, 48267 Sveti Petar Orehovec, Društveno kulturni centar "Kuća ideja - prostora zajedništva"

Institucija: DMD Naturalis d.o.o. Sveti Duh 2, 10000 Zagreb
Opis programa:

Subota – 23.10.2021.

09:00 – 09:25 Svi mjerodavni zakonski propisivezano uz pesticide i njihovo korištenje (predavač: Ivana Radaković)

09:25 – 09:45 Postojanje i rizici odnezakonitih (krivotvorenih) sredstava za zaštitu bilja, kao i metodeprepoznavanja takvih proizvodaOpasnostii rizici vezani uz pesticide, simptomi trovanja pesticidima i mjere prvepomoći, rizici za neciljano bilje (predavač: Zoran Vrhovec)

09:50 – 10:10 Koncepcije o strategijama itehnikama integrirane zaštite bilja od štetnih organizama, Uvod u usporednuprocjenu na razini korisnika (predavač: Zoran Vrhovec)

10:10 – 10:55 Mjere za smanjenje rizika zaljude, neciljane organizme i za okoliš (predavač: Ivana Radaković)

10:55 – 11:20 Metode temeljene na procjenirizika kod kojih treba voditi računa o varijablama važnim kod lokalnogcrpljenja vode poput klime, tla i vrsta kultura, te reljefa, Priprema uređajaza primjenu pesticida (predavač: Zoran Vrhovec)

11:35 – 13:05 Korištenje uređaja za primjenupesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene, Hitne mjere zaštitezdravlja ljudi, zaštite okoliša, Posebna pažnja u zaštićenim područjima premačlancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ, Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnudojavu u slučaju nesreće ili sumljivih događaja, Vođenje evidencije o uporabipesticida u skladu s propisima (predavač: Zoran Vrhovec)

Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Sveti Petar Orehovec 135, 48267 Sveti Petar Orehovec, Društveno kulturni centar "Kuća ideja - prostora zajedništva"
Termini predavanja: 23.10.2021, 09:00 - 13:05
Termini ispita: 23.10.2021, 13:15 - 14:00
30.10.2021, 13:15 - 14:00
Predavači: Zoran Vrhovec
Ivana Radaković
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 150,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 40
Link za više informacija: www.dmdnaturalis.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Dražen Blažeković
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: info@dmdnaturalis.hr

Zadnji put ažurirano: 15.10.2021. 21:36:01

15.10.2021. 21:45

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Čulinečka cesta 214, 10000 Zagreb, Restoran Lugarnica

Institucija: DMD Naturalis d.o.o. Sveti Duh 2, 10000 Zagreb
Opis programa:

Subota – 23.10.2021.

09:00 – 09:45 Svi mjerodavni zakonski propisivezano uz pesticide i njihovo korištenje (predavač: Tomislav Kos)

09:45 – 10:30 Postojanje i rizici odnezakonitih (krivotvorenih) sredstava za zaštitu bilja, kao i metodeprepoznavanja takvih proizvoda (predavač: Tomislav Kos)

10:30 – 11:15 Opasnosti i rizici vezani uzpesticide, simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći, rizici zaneciljano bilje (predavač: Tomislav Kos)

11:30 – 12:15 Koncepcije o strategijama itehnikama integrirane zaštite bilja od štetnih organizama (predavač: TomislavKos)

12:15 – 13:00 Uvod u usporednu procjenu narazini korisnika (predavač: Tomislav Kos)

13:15 – 14:45 Mjere za smanjenje rizika zaljude, neciljane organizme i za okoliš (predavač: Tomislav Kos)

14:45 – 15:30 Metode temeljene na procjenirizika kod kojih treba voditi računa o varijablama važnim kod lokalnogcrpljenja vode poput klime, tla i vrsta kultura, te reljefa (predavač: TomislavKos)

Nedjelja– 24.10.2021.

09:00 – 09:45 Priprema uređaja za primjenupesticida (predavač: Tomislav Kos)

09:45 – 11:15 Korištenje uređaja za primjenupesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene (predavač: TomislavKos)

11:30 – 12:15 Hitne mjere zaštite zdravljaljudi, zaštite okoliša (predavač: Tomislav Kos)

12:15 – 13:00 Posebna pažnja u zaštićenimpodručjima prema člancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ (predavač: Tomislav Kos)

13:15 –14:00 Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnu dojavu u slučaju nesreće ilisumljivih događaja (predavač: Tomislav Kos)

14:00 –14:45 Vođenje evidencije o uporabi pesticida u skladu s propisima (predavač:Tomislav Kos)

Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Čulinečka cesta 214, 10000 Zagreb, Restoran Lugarnica
Termini predavanja: 23.10.2021, 09:00 - 15:30
24.10.2021, 09:00 - 14:45
Termini ispita: 24.10.2021, 14:45 - 15:30
31.10.2021, 14:45 - 15:30
Predavači: Tomislav Kos
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 370,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 20
Link za više informacija: www.dmdnaturalis.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Dražen Blažeković
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: info@dmdnaturalis.hr

Zadnji put ažurirano: 15.10.2021. 21:45:22

15.10.2021. 13:38

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Ribički dom, Malezova 82, 42240 Ivanec,

Institucija: POLJODOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Greda 190, 42243 Maruševec
Opis programa: Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Ribički dom, Malezova 82, 42240 Ivanec,
Termini predavanja: 23.10.2021, 08:00 - 12:00
Termini ispita: 23.10.2021, 12:00 - 12:45
25.10.2021, 12:00 - 12:45
Predavači: Sanja Kos Mesić
Kristina Geci Smoljo
Stjepan Biškup
Andrej Jaman
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 170,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 15
Link za više informacija: www.poljodom.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Nada Geci
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: poljodom@net.hr

Zadnji put ažurirano: 15.10.2021. 13:38:19

12.10.2021. 10:28

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Ljudevita Gaja 45, Virovitica, 33000 Virovitica,

Institucija: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OMEGA Ulica Matije Gupca 168, 33000 Virovitica
Opis programa:

1. dan

16:00-21:00Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida,Registracija i stavljanjena tržište sredstava za zaštitu bilja, Prodaja i uvoz SZB Rizici od nezakonitihsredstava za zaštitu bilja. Skladištenje SZB, zbrinjavanje prazneambalaže.(predavač: Jasna Asić, Željka Venus, Tihomr Vranić )

2.dan

16:00-21:00Sredstvaza zaštitu bilja, primjena sredstava za zaštitu bilja, opasnosti i rizici priuporabi SZB, ostaci pesticida, zaštita voda i zaštita za neciljane organizme,rzici za okoliš .Hitne mjere; Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljaneorganizme i za okoliš; Procjena rizika;  Koncept održive poljoprivrede.(predavač: Jasna Asić, Željka Venus,Tihomr Vranić )

3.dan

16:00-21:00Rizici i zaštita za neciljane organizme, rzici zaokoliš .Hitne mjere; Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme iza okoliš; Procjena rizika;  Koncept održive poljoprivrede.(predavač:Jasna Asić, Tihomr Vranić ) Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja,održavanje strojeva za zaštitu bilja , mjere upravljanja rizikom, redovitipregled strojeva za zaštitu bilja .(predavač: Jasna Asić, Željka Venus,TihomrVranić )


Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
Trajanje izobrazbe: 15.00 h
Mjesto održavanja: Ljudevita Gaja 45, Virovitica, 33000 Virovitica,
Termini predavanja: 21.10.2021, 16:00 - 21:00
22.10.2021, 16:00 - 21:00
23.10.2021, 16:00 - 21:00
Termini ispita: 24.10.2021, 10:00 - 11:00
25.10.2021, 10:00 - 11:00
Predavači: Tihomir Vranić
Damir Prendl
Kristina Horvat Vargović
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 380,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 25
Link za više informacija: pou-omega.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Sanja Živković
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: info@pou-omega.hr

Zadnji put ažurirano: 12.10.2021. 10:28:48

7.10.2021. 10:52

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Krešimirova 52a, 51000 Rijeka, Prizemlje

Institucija: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije Krešimirova 52/a, 51000 Rijeka
Opis programa: 1. Modulza profesionalne korisnike
1.1. OPG i drugi poljoprivrednici
Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 20.00 h
Mjesto održavanja: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka, Prizemlje
Termini predavanja: 20.10.2021, 14:00 - 19:00
21.10.2021, 14:00 - 19:00
22.10.2021, 14:00 - 19:00
Termini ispita: 22.10.2021, 19:00 - 20:00
25.10.2021, 10:00 - 11:00
Predavači: Davor Ćiković
Itana Bokan Vucelić
Vesna Šušnić
Vedrana Jurčević Podobnik
Albert Cattunar
Daniela Glažar Ivče
Darko Budimir
Marina Antolović
Slaven Skender
Tip izobrazbe: Osnovna izobrazba
Cijena: 375,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 90
Link za više informacija: www.zzjzpgz.hr
Napomena: Tečaj se održava u skladu s važećim epidemiološkim mjreama.
Osoba zadužena za izobrazbu: Vladimir Mićović
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: ravnatelj@zzjzpgz.hr

Zadnji put ažurirano: 7.10.2021. 10:52:06

8.10.2021. 13:29

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Pučko otvoreno učilište Žižić, 21000 Split, Pučko otvoreno učilište Žižić

Institucija: Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ Vukovarska 24, 21310 Omiš
Opis programa:

1. nastavni sat:

zakonski propisi vezani uz pesticide i njihovo korištenje; održiva poljoprivreda

ekološka proizvodnja

2. nastavni sat:

štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda; sredstva za zaštitu bilja

3. nastavni sat:

primjena sredstava za zaštitu bilja; opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja; ostaci pesticida

4. nastavni sat:

 zaštita voda; neciljani organizmi i bioraznolikost; rezistentnost

5. nastavni sat:

zaštita voda; neciljani organizmi i bioraznolikost; rezistentnost

Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.1 Ratarstvo
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Pučko otvoreno učilište Žižić, 21000 Split, Pučko otvoreno učilište Žižić
Termini predavanja: 22.10.2021, 12:00 - 15:45
Termini ispita: 22.10.2021, 16:00 - 16:45
25.10.2021, 11:00 - 11:45
Predavači: Petar Vrbanić
Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 200,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 25
Link za više informacija: www.zizic.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu: Ivan Žižić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pou.zizic@gmail.com

Zadnji put ažurirano: 8.10.2021. 13:29:15