Fitosanitarna inspekcija > O nama

Što je fitosanitarna inspekcija i što su njezine glavne zadaće?

Fitosanitarna inspekcija uobičajen je naziv za inspekcijsku službu koja djeluje kao Sektor fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Temeljna uloga hrvatske fitosanitarne inspekcije jest nadzor nad zdravstvenim stanjem bilja kojim se mogu unijeti ili proširiti neki štetni organizmi, posebno opasni za bilje.

Fitosanitarni inspektori djeluju na službeno određenim graničnim prijelazima – mjestima ulaska i u unutrašnjosti zemlje, točnije, na svim mjestima gdje se proizvode, prerađuju, distribuiraju i prodaju određeno bilje i biljni proizvodi, a pod nadzorom su i drugi predmeti kojima se mogu unijeti i širiti štetni organizmi.

Aktivnosti fitosanitarne inspekcije nisu samo inspekcijske prirode, već uključuju i praćenje zdravstvenoga stanja bilja, kretanja populacije štetnih organizama, sudjelovanje u suzbijanju i iskorjenjivanju štetnih organizama na bilju, informiranje građana i druge poslove.

Fitosanitarna inspekcija nije uspostavljena zato da bi tražila i progonila prekršitelje propisa iz područja biljnoga zdravstva, već u prvom redu da bi pomogla u sprječavanju i smanjenju šteta koje bilju nanose štetni kukci, grinje, oblići, gljivice, bakterije, fitoplazme, virusi i drugi živi organizmi. Naravno, treba računati i s tim da, kao i svaka druga inspekcija, raspolaže pravnim instrumentima potrebnim da bi se provele odredbe zakona i drugih propisa.

Osim biljnozdravstvenih (fitosanitarnih), ovoj su inspekciji dijelom povjerene i zadaće iz drugih upravnih područja koja su usko vezana uz bilje, pa postupa i na temelju propisa koji uređuju uvoz poljoprivrednog i šumskog sjemena i sadnog materijala, kontrolu kvalitete svježeg voća i povrća koje se uvozi i uvoz genetski modificiranih organizama.