Biljno zdravstvo > Obavijesti

Zdravstvena zaštita bilja

Naputak za biljnu putovnicu

S obzirom na to da se 14. prosinca 2019. počela primjenjivati Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje dolazi do određenih promjena vezanih uz izdavanje biljnih putovnica. Jedna od najvažnijih promjena koja se uvodi je standardizirani format biljne putovnice. D ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Naputak za visokorizično bilje

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) 2016/2031. U vezi s tim, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je novi Zakon o biljnom zdravstvu kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/2031 i uspostavlja nacionalni zakonodavni okvir u području biljnog zdravstva te uređuju ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Više o novom Zakonu o biljnom zdravstvu

Novi Zakon o biljnom zdravstvu objavljen je u »Narodnim novinama«, br. 127/19, a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/2031 od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. Ovim Zakonom uređuje se područje zdravstvene zaštite bilja, mjere za sprječavanje unošenj ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Obavijest o zaštiti vinograda od američkog cvrčka u vinogradima na području Istre

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču, u vinogradima na području Istre provodi praćenje američkog cvrčka u sklopu projekta "Biologija i ekologija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) uzročnika širenja žutice vinove loze (Flavescence dorée)", koji je financiran iz donacija Zaklade Ad ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze_NN 69/19

U »Narodnim novinama«, br. 69/19 objavljena Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze. Pojedinačne karte možete pronači u rubrici Propisi/Biljno zdravstvo/Zdravstvena zaštita bilja ... Više