Biljno zdravstvo > Obavijesti

Zdravstvena zaštita bilja

Primjer izjave o zdravstvenom stanju bilja

Prilikom podnošenja zahtjeva HAPIH-u, CSR-u za izdavanje biljne putovnice u kombinaciji s certifikacijskm etiketom, potrebno je dostaviti izjavu kojom specijalizirani subjekt potvrđuje da bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti ispunjavaju zahtjeve iz članka 85. Uredbe 2016/2031 za biljnu putovnicu ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja kod izdavanja biljnih putovnica

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) provodi osposobljavanje stručnih osoba za biljno zdravstvo za dobivanje ovlaštenja kod izdavanja biljnih putovnica. Na linku u nastavku možete pročitati više o novim pravilima za izdavanje biljnih putovnica https://www.hapih.hr/nova-pravila-za-izda ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Pravilnik o službenom registru specijaliziranih subjekata

U cilju što bolje fitosanitarne zaštite cijelog područja Europske unije u protekle dvije godine zakonodavstvo u području biljnog zdravstva znatno je izmijenjeno. Ono što je bitno naglasiti, između ostaloga, uvele su se nove obveze za sve sudionike u lancu opskrbe, od onih koji unose, proizvode, uzg ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Obavijest o obvezi upisa u Službeni registar specijaliziranih subjekata

Člankom 65. Uredbe (EU) br. 2016/2031 te člankom 15. Zakona o biljnom zdravstvu propisana je obveza upisa specijaliziranih subjekata u Službeni registar. S obzirom na navedeno u nastavku se nalazi obavijest o obvezi upisa u Službeni registar odnosno o najvažnijim promjenama. ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Dopuna obavijesti proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa

Nastavno na Obavijest proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa, a vezano uz obveze koje proizlaze iz važećeg zakonodavstva te kako bi se racionalizirao i ubrzao postupak te unaprijedila praksa otkupljivača i izvoznika plodova citrusa tijekom pripreme pošiljaka za fitosanitarni ... Više