Biljno zdravstvo > Obavijesti

Zdravstvena zaštita bilja

Obavijest o obvezi upisa u Službeni registar specijaliziranih subjekata

Člankom 65. Uredbe (EU) br. 2016/2031 te člankom 15. Zakona o biljnom zdravstvu propisana je obveza upisa specijaliziranih subjekata u Službeni registar. S obzirom na navedeno u nastavku se nalazi obavijest o obvezi upisa u Službeni registar odnosno o najvažnijim promjenama. ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Dopuna obavijesti proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa

Nastavno na Obavijest proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa, a vezano uz obveze koje proizlaze iz važećeg zakonodavstva te kako bi se racionalizirao i ubrzao postupak te unaprijedila praksa otkupljivača i izvoznika plodova citrusa tijekom pripreme pošiljaka za fitosanitarni ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Naputak za biljnu putovnicu

S obzirom na to da se 14. prosinca 2019. počela primjenjivati Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje dolazi do određenih promjena vezanih uz izdavanje biljnih putovnica. Jedna od najvažnijih promjena koja se uvodi je standardizirani format biljne putovnice. D ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Naputak za visokorizično bilje

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) 2016/2031. U vezi s tim, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je novi Zakon o biljnom zdravstvu kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/2031 i uspostavlja nacionalni zakonodavni okvir u području biljnog zdravstva te uređuju ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Više o novom Zakonu o biljnom zdravstvu

Novi Zakon o biljnom zdravstvu objavljen je u »Narodnim novinama«, br. 127/19, a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/2031 od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. Ovim Zakonom uređuje se područje zdravstvene zaštite bilja, mjere za sprječavanje unošenj ... Više