Naputak za biljnu putovnicu

S obzirom na to da se 14. prosinca 2019. počela primjenjivati Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje dolazi do određenih promjena vezanih uz izdavanje biljnih putovnica.

Jedna od najvažnijih promjena koja se uvodi je standardizirani format biljne putovnice.

Druga bitna promjena koju je važno napomenuti je obveza izdavanja biljnih putovnica za sve bilje za sadnju[1] i sjeme četrdesetak biljnih vrsta.

Svi specijalizirani subjekti koji će izdavati biljnu putovnicu imaju obvezu upisa u Službeni registar specijaliziranih subjekata (u daljnjem tekst: Registar).[1] „bilje za sadnju“ znači bilje čija je namjena da ostane posađeno ili posijano, sadnja ili sjetva ili presađivanje.