Dopuna Akcijskog plana za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze za razdoblje od 2018. do 2021. godine

U Republici Hrvatskoj je od 2. lipnja 2018. godine na snazi Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 48/18) (u daljnjem tekstu: Naredba) na temelju koje je donesena Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 55/18).

Sukladno Naredbi, a u cilju smanjenja zaraze u područjima zahvaćenima zlatnom žuticom vinove loze i sprječavanju njenog daljnjeg širenja, Ministarstvo poljoprivrede u lipnju 2018. godine donijelo je Akcijski plan za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze za razdoblje od 2018. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

Akcijskim planom određene su aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi provedbe propisanih fitosanitarnih mjera te zadaci i odgovornost svih sudionika u njegovoj provedbi, s ciljem brzog, učinkovitog, dosljednog i usklađenog izvođenja svih predviđenih aktivnosti.

U dopunjenom Akcijskom planu dodatno su određene aktivnosti i zadatci koje trebaju provoditi Hrvatske šume d.o.o. (u daljnjem tekstu: HŠ d.o.o.). Navedene aktivnosti odnose se na krčenje zapuštenih i zlatnom žuticom vinove loze zaraženih vinograda u vlasništvu Republike Hrvatske.

S obzirom da zapušteni vinogradi predstavljaju veliku opasnost za daljnje širenje zlatne žutice vinove loze na teritoriju Republike Hrvatske obvezno njihovo krčenje te se Hrvatske šume obvezuju izvršiti krčenje zapuštenih i zaraženih vinograda zlatnom žuticom vinove loze koji su u vlasništvu Republike Hrvatske.

Cilj provođenja Akcijskog plana je smanjenje zaraze u područjima zahvaćenima zlatnom žuticom vinove loze i sprječavanje njenog daljnjeg širenja.