Osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja kod izdavanja biljnih putovnica

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) provodi osposobljavanje stručnih osoba za biljno zdravstvo za dobivanje ovlaštenja kod izdavanja biljnih putovnica.

Na linku u nastavku možete pročitati više o novim pravilima za izdavanje biljnih putovnica https://www.hapih.hr/nova-pravila-za-izdavanje-biljnih-putovnica/.

Materijali koje je pripremio HAPIH i obavijesti o osposobljavanju nalaze se na linku u nastavku https://www.hapih.hr/czb/biljne-putovnice/.