Pravilnik o službenom registru specijaliziranih subjekata

U cilju što bolje fitosanitarne zaštite cijelog područja Europske unije u protekle dvije godine zakonodavstvo u području biljnog zdravstva znatno je izmijenjeno.

Ono što je bitno naglasiti, između ostaloga, uvele su se nove obveze za sve sudionike u lancu opskrbe, od onih koji unose, proizvode, uzgajaju, umnožavaju, stavljaju na tržište sve do onih koji izvoze, mijenjajući fitosanitarna pravila u državama članicama te postupke nadzora.

Kako bi se osigurala provedba propisa iz područja biljnog zdravstva donesen je Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19). Na osnovu Zakona o biljnom zdravstvu Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Pravilnik o službenom registru specijaliziranih subjekata.

Novim Pravilnikom se između ostalog propisuju uvjeti i način vođenja Službenog registra specijaliziranih subjekata (Registar), način podnošenja zahtjeva za upis u Registar i ovlaštenje, uvjeti za dobivanje ovlaštenja, propisuju se obrasci (za upis u Registar i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica te za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala kao i obrazac zahtjeva za ovlaštenje te ukidanje ovlaštenja pravnoj osobi s javnim ovlastima), obveze specijaliziranih subjekata te troškovi i naknade osposobljavanja i službene provjere.

Najvažnije promjene koje donosi novi Pravilnik:

BILJNA PUTOVNICA

Biljna putovnica je obvezna za premještanje svih vrsta bilja za sadnju i za neke vrste sjemena pa se u Registar moraju upisati svi specijalizirani subjekti koji namjeravaju premještati takvo bilje odnosno za njega izdavati biljnu putovnicu.

IZVOZ

U Registar se moraju upisati svi izvoznici bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje treće zemlje zahtijevaju fitosanitarni certifikat.

UGOVOR NA DALJINU

U Registar se moraju upisati i specijalizirani subjekti koji putem ugovora na daljinu (web prodajom) krajnjim korisnicima u Europskoj uniji prodaju bilje za koje je obvezna biljna putovnica.

EDUKACIJA SPECIJALIZIRANIH SUBJEKATA KOJI IMAJU NAMJERU IZDAVATI BILJNE PUTOVNICE

Specijalizirani subjekti će samostalno pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete za koje su odgovorni i za takvo bilje izdavati biljnu putovnicu koja će biti dokaz zdravstvene ispravnosti bilja. Pravilnikom je predviđeno provođenje edukacija, odnosno osposobljavanje specijaliziranih subjekata za pregledavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Edukacije će provoditi nadležna tijela koja su propisana Zakonom o biljnom zdravstvu. Nakon provedbe osposobljavanja te podnošenja zahtjeva za ovlaštenje specijaliziranom subjektu će se izdati ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica. Obvezi edukacije ne podliježu specijalizirani subjekti koji imaju odgovarajući stupanj obrazovanja (odslušano 90 sati modula iz zaštite bilja).