Biljno zdravstvo > Obavijesti

Zdravstvena zaštita bilja

Uputa za specijalizirane subjekte koji izdaju BP_krajnji korisnici

U Uputi je pojašnjen način prilaganja biljnih putovnica kad su bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti namjenjeni krajnjim korisnicima ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Uputa za specijalizirane subjekte koji izdaju biljne putovnice vezano uz plan, sljedivost i opremu

  U Uputi su razjašnjeni kriteriji kojima trebaju udovoljiti specijalizirani subjekti da bi mogli dobiti ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica. ... Više
Sjeme i sadni materijal

Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje popis dobavljača upisanih u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala Popis sadrži podatke o dobavljačima koji su upisani u navedeni upisnik zaključno s 20. listopada 2021. godine. Evidencija i popisi su objavlje ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Priručnik za upis u Službeni registar specijaliziranih subjekata

U Priručniku su razrađene aktivnosti kojih se trebaju pridržavati specijalizirani subjekti te su dane upute vezane uz upis u Registar te ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica kao i ovlaštenje za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje. ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Obrazac za upis u Registar specijaliziranih subjekata

U nastavku je Zahtjev obrasca za upis u Registar i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica te za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala. ... Više