Biljno zdravstvo > Obavijesti

Zdravstvena zaštita bilja

Zlatna žutica vinove loze - FD

U podmapi Biljno zdravstvo - Zdravstvena zaštita bilja - Propisi, nalaze se svi dokumenti važni za provedbu mjera suzbijanja štetnog organizma zlatne žutice vinove loze - Grapevine falvescence dorée MLO.  ... Više
Sjeme i sadni materijal

Popis propisa Sjeme i sadni materijal

Objava popisa propisa iz Područja Sjeme i sadni materijal nalazi se u mapi Propisi u potpodručju Sjeme i sadni materijal. ... Više
Zdravstvena zaštita bilja

Popis propisa Zdravstvena zaštita bilja

Objava popisa propisa iz Područja biljnog zdravstva nalazi se u mapi Propisi u potpodručju Zdravstvena zaštita bilja.       ... Više