Biljno zdravstvo > Naputci

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv naputka HR EN
Obavijest proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa Preuzmi
Fitoupisnik i biljna putovnica - Priručnik za posjednike bilja Preuzmi
Naputak o standardnom postupku razmjene podataka o nalazu štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima Preuzmi Preuzmi
Opći operativni plan postupanja u slučaju izvanredne pojave štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima Preuzmi Preuzmi